A'RION advocaten
 
 

Tarieven

Bij een eerste consultatie wordt elke zaak besproken en delen we u alle tariefvoorwaarden mee zodat u een goed inzicht hebt in de tarieven die wij hanteren.

Naast het ereloon worden onder meer de administratieve kosten en gerechtskosten in rekening gebracht.

Bij het opstarten van het dossier wordt een eerste provisie gevraagd.

Bij de afsluiting van elk dossier wordt een eindafrekening opgesteld met de vermelding van de gedetailleerde prestaties.

Bij langlopende dossiers worden tussentijdse afrekeningen opgesteld.

Voor de tarieven van erelonen en kosten verwijzen wij u naar de ereloonovereenkomst in het digitaal loket.

De website van A'rion Advocaten maakt gebruik van cookies.   
Meer info     AKKOORD