A'RION advocaten
 
 

Bij een eerste consultatie wordt elke zaak besproken en delen we u alle tariefvoorwaarden mee zodat u een goed inzicht hebt in de tarieven die wij hanteren.

Wij hanteren verschillende uurtarieven, afhankelijk van de aard van de verstrekte prestaties.

Naast het ereloon worden onder meer de administratieve kosten en gerechtskosten aangerekend.

Bij het opstarten van het dossier wordt een eerste provisie aangerekend.

Bij de afsluiting van elk dossier wordt een eindafrekening opgesteld met de vermelding van erelonen en kosten en de gedetailleerde prestaties.

Bij langlopende dossiers worden tussentijdse afrekeningen opgesteld.

De website van A'rion Advocaten maakt gebruik van cookies.   
Meer info     AKKOORD