A'RION advocaten
 

ONDERNEMINGS- EN INSOLVENTIERECHT

Mr. Johan Herpelinck is een ervaren curator. Vanuit deze ervaring staan we bedrijven en particulieren bij die geconfronteerd worden met financiële moeilijkheden.

We onderhandelen met schuldeisers en vertegenwoordigen u in procedures van invordering. We helpen u bij de procedure voor het aanvragen van het faillissement of een gerechtelijke reorganisatie, een vereffening.

Voor deze geschillen kan u terecht bij: Johan Herpelinck Emmeline Marreyt

insolventierecht

invorderingen

INVORDERINGEN

Hebt u een klant die niet wil betalen? Wij staan u met raad en daad bij en schrijven in eerste instantie de schuldenaar aan.

Wanneer men blijft weigeren om over te gaan tot betaling, starten wij voor u een CROS-procedure of een gerechtelijke procedure op.

De CROS-procedure is een administratieve procedure die gevoerd wordt zonder tussenkomst van een rechter. Deze heeft hetzelfde doel als een gerechtelijke procedure, met name de schuldenaar ertoe aan te zetten om zijn openstaande schulden zo snel mogelijk te vereffenen.

In beide procedures volgen wij uw dossier nauwgezet op, en wordt u telkens op de hoogte gebracht van iedere evolutie terzake.

Voor deze geschillen kan u terecht bij: Johan Herpelinck Kevin Rotsaert

PERSONEN- EN FAMILIERECHT / ERFRECHT

In tijden van complexe samenlevingsvormen met onder meer nieuw samengestelde gezinnen, is een gefundeerd advies omtrent de wijze van samenleven en de gevolgen ervan, omtrent successieplanning en het erfrecht onmisbaar geworden.

Daarnaast staan wij u bij in echtscheidingsprocedures, procedures voor de familierechtbank omtrent het verblijf van kinderen en het onderhoudsgeld, alsook in vereffening-verdeling procedures voor de notaris.

Een menselijke aanpak, maar zonder hierbij de juridische implicaties uit het oog te verliezen, staat hierbij centraal.

Voor deze geschillen kan u terecht bij: Emmeline Marreyt Kevin Rotsaert

familierecht

bouw- en aannemingsrecht

BOUW- EN AANNEMINGSRECHT

Bij het bouwen en verbouwen kan er al eens iets fout lopen. Wij geven u gespecialiseerd advies wanneer uw dossier zich nog in een minnelijke fase bevindt, en staan u bij in onderhandelingen rond overeenkomsten. Eenmaal dit niet tot het verhoopte resultaat leidt en een gerechtelijke procedure noodzakelijk wordt, beschikken wij over een ruime ervaring in het voeren van dergelijke procedures.

Voor deze geschillen kan u terecht bij: Johan Herpelinck Emmeline Marreyt Kevin Rotsaert

VERKEER- EN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

We nemen allemaal deel aan het steeds drukkere verkeer. Naast verkeersongevallen gebeuren er jaarlijks ook heel wat overtredingen met diverse gevolgen.

Bent u gedagvaard om te verschijnen voor de politierechtbank? Bent u het slachtoffer van een verkeersongeval?

Wij staan wij u bij en zorgen voor een gespecialiseerde aanpak van uw dossier.

Voor deze geschillen kan u terecht bij: Emmeline Marreyt Kevin Rotsaert

verkeer en aansprakelijkheid

Burgerlijk recht en bijzondere overeenkomsten

BURGERLIJK RECHT EN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

Een geschil met een buur over een afsluiting, een erfdienstbaarheid, een boom, een blaffende hond? We staan u bij in een bemiddelende rol of in een procedure voor de rechtbank.

Een goed advies vooraleer u een contract aangaat, is goud waard.

U kunt bij ons terecht voor bijstand bij het aangaan van een (ver)koopovereenkomst, een huurovereenkomst, een lening, een dading, ... We stellen het contract op of kijken voor u het contract na, we geven u toelichting en staan u bij als er discussies ontstaan.

Ook bij problemen met de uitvoering van de overeenkomst kunt u bij ons terecht.

Uw huurder betaalt niet, brengt schade toe aan uw woning, de koop wordt geannuleerd, ... Wij onderhandelen en voeren voor u de procedure voor de bevoegde rechtbank.

Voor deze geschillen kan u terecht bij: Johan Herpelinck Emmeline Marreyt

De website van A'rion Advocaten maakt gebruik van cookies.   
Meer info     AKKOORD